Legislatia instalarii sistemelor de supraveghere video

15.05.2020

Conform Deciziei 52/2012, Art. 1 (1) Colectarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvaluirea sau orice alte operatiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice, reprezinta operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare

Legislatia instalarii sistemelor de supraveghere video

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:
• chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau
• chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (de exemplu: numărul de înmatriculare al vehiculului).

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate sau în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform articolului 10, alin. 1 din Legea 677/2001, prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice

Montarea sistemelor de supraveghere pe domeniul public

Pe domeniul public, pot fi instalate sisteme de supraveghere video numai de catre firmele licentiate de catre Politia Romana.

Este strict interzisa montarea unor sisteme de supraveghere video in spatiile in care acestea ar putea sa atenteze la intimitatea unei persoane, precum in cabinele de proba, in toalete, in vestiare sau in alte spatii asemanatoare. Prezenta unui sistem de supraveghere video trebuie sa fie semnalata, obligatoriu.

Conform Legii nr.333/2003 art.58 instalarea de sisteme de supraveghere video asimilate sistemelor de alarma trebuie facute de catre firmele licentiate de politie

Se pot instala sisteme de supraveghere in spatii deschise, pe strazi , drumuri nationale, cu conditia de a fi montate numai in locuri vizibile, fiind interzisa ascunderea lor

Instalarea sistemelor de supraveghere video la intrarea in imobil, in bloc sau alte spatii asemanatoare, v-a avea nevoie de acordul scris al locatarilor, cat si al administratorului. Asadar, camerele de supraveghere vor putea fi amplasate numai in urma deciziei luate de asociatia de proprietari.

Montarea sistemelor de supraveghere video in domeniul privat

Montarea unor sisteme de supraveghere in spatiul privat, se poate face cu conditia ca acestea sa nu fie indreptate catre un alt spatiu privat alaturat. Proprietarii spatiilor private au dreptul sa isi instaleze camere de supraveghere, in scopul de a-si proteja bunurile

Legea 40/2010 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 153/2010

Asadar, atat in cazul spatiilor publice, cat si in cazul proprietatilor private, montarea unui sistem de supraveghere trebuie semnalata.

Montarea sistemelor de supraveghere video la locul de munca

Conform legii 190/2018, angajatorul nu poate monta sisteme de supraveghere video decat in cazul in care acesta poate sa demonstreze faptul ca aplicarea altor metode nu a functionat iar montarea unui sistem de supraveghere este unica metoda prin care poate sa intretina o buna functionare a afacerii sale.

Angajatorul are obligatia de a informa angajatii prin intermediul unei notificari , in legatura cu instalarea sistemului de supraveghere montat

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video trebuie să fie proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile

Din cauza dezechilibrului de putere în relația angajator-angajat, angajatorii nu se pot baza decât în cazuri excepționale pe consimțământ pentru prelucrarea datelor angajaților. Pentru întreprinderi, cel mai potrivit temei legal este interesul legitim al angajatorului.

Există multe motive de interes legitim pentru care angajatorii monitorizează angajații folosind sisteme de supraveghere video. Bazele legale ale monitorizării includ securitatea, sănătatea și siguranța angajaților prin prevenirea infracțiunilor, prevenirea comportamentului incorect al angajaților, asigurarea respectării procedurilor de sănătate și siguranță, monitorizarea și îmbunătățirea productivității etc.

DREAM VIDEO SYSTEMS
Adresa: Bdul Independenței, nr. 8, bloc B1, ap. 72, Brăila
Telefon: 0741556035
Email: office@dreamvideosystems.ro
dream video systemsdream video systemsdream video systems